Философски алтернативи

     Списание „Философски алтернативи“  (1992 – ), ISSN 0861-7899, започва да  излиза през 1945 г. като „Философска  мисъл“ – академично научно списание  на бившия Институт по философия на  БАН. От 1992 г излиза като „Философски  алтернативи“ – академично научно  списание на бившия Институт за  философски науки на БАН. Понастоящем е издание на Институт по философия и социология (ИФС) към БАН.
  Списанието дава новите тенденции  в развитието на българската и  световната философия в тяхната  динамика и промяна.
Основни области  са: онтология, епистемология, логика, философия на науката, история на философията, етика, философска антропология, философия на историята, естетика, политология, психология, социология, философия на религията.
Прочети още