„Философски алтернативи“ – 2/2021


Тема на броя : ДИЛЕМИ И ОБРАТИ В ЕСТЕТИЧЕСКОТО

Водещ броя: Иванка Стъпова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КЛАСИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И НОВИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Огнян Касабов – Имануел Кант за бляскавата нищета на културата (Към критиката на естетическия идеализъм)
Иван Стефанов – Художествено творчество или авторски произвол?
ПРЕОБРАЖЕНИЯ: ДРАМАТА НА ЧОВЕКА
Емил Димитров – „Записки от подземието“: съзнанието като болест
Нина Димитрова – Барт и Бердяев: религиозното значение на гения
МЕТАМОРФОЗИ: ОБРАЗИ И БЕЗ-ОБРАЗИЯ ВЪВ ФАНТАСТИЧНОТО (ВЯРВАМ, ЗАЩОТО Е АБСУРДНО)
Миглена Николчина – Verwandlung, или горнилото на човека: Мамардашвили от Маркс до Кафка и от Кафка до Лем
Силвия Кръстева – Фентъзи елементи на надреалното в четирилогията Землемория на Урсула ле Гуин
Иванка Стъпова – Трансформациите на двойника – тъмната половина
ЕСТЕТИЧЕСКОТО – ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО
Татяна Батулева – Заедността, или за феминистките подходи към архитектурата
Иван Колев – Dasein като обитаващо
Вяра Попова – Двете хроматични двойки от първичната триада през архаиката по Виктор Търнър
ОБЕЩАВАЩИ ДЕБЮТИ
Николина Делева – Феноменът „съвременно изкуство“: дефиниция, легитимация и особености
Марина Александрова – Играта и изкуството. Игровизация във визуалните изкуства
ФИНАЛЕН ПОКЛОН КЪМ ЕСТЕТИКАТА
Андрей Лешков – Естетиката като метафизика…
ДУХЪТ НА ЕСЕТО
Пламен Антов – Из един диалог за пустинята. Между един оптимист и един скептик
НОВИ КНИГИ
Вера Хинчева – Достоевски: Мисъл и образ, мисъл и познание – наблюдения за едно значимо културно събитие

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес
(в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).