„Философски алтернативи“ 5/2017

Тема на броя: ЦЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ

Водещ: Николай Михайлов

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕТИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МОРАЛНА ПРАКТИКА

Силвия Минева – Технологичен прогрес, икономика на знанието и етика  в глобализирания свят на дигиталната цивилизация
Валентина Драмалиева – Бизнес етика, или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?
Христо Христов – Относно генеалогията на етическия дискурс на модерността

ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛНИ СТРУКТУРИ

Божидар Ивков – „Прости“ и „сложни“ езикови знаци и конструиране на значения (специфични versus специални образователни потребности на децата с увреждания)
Светлана Станкова – Фалшивите новини – манипулации и мистификации в контекста на президентските избори в САЩ (ноември 2016г.)
Емилия Ченгелова, Люба Спасова – „Икономиката в сянка“ като девиантна практика: теоретични начала и проблематизиране

ИЗРАЗИТЕЛНОСТ И ЗНАЧЕНИЯ

Андрей Лешков – Звукът като смисъл (Въпросът за битието на музиката)
Кристина Япова – Взирането и вслушването в музиката
Снежанка Стоянова – Изграждане на вътрешна красота чрез арттерапевтичната работа с глина
Тодор Цигов – Архитектурен активизъм/параметризъм – логоптика: теза/антитеза – синтез
Мартин Табаков – Семантични манипулации в публичния дискурс

КНИГИ, СЪБИТИЯ, ПАМЕТ

Нонка Богомилова – „Нека говорят!“… малцинствата
Гергана Найденова – Докторантско училище и докторантска научна сесия в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Искра Дандолова – Щрихи към историята за „голямата екскурзия“ през 1989 г.

 
  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

 

 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН