„Философски алтернативи“ – 4/2023

Тема на броя:

ЦЕННОСТИ: ОНТОЛОГИЧНИ, ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ И ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ (https://doi.org/10.58945/YCEZ8646)

Водещ броя: Силвия Борисова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА ДУШАТА И ЦЕННОСТТА: ДОБРОТО, ΜΕΤΑΞΥ, ИГРАТА
Gianluigi Segalerba – Whence Does Good Come? Notes on Plato’s Moral Psychology (https://doi.org/10.58945/XUZV8719)
Никифор Аврамов – Вътрешният предел на психологията като нейно онтологично начало, с позоваване на метакси на Ерик Фьогелин (https://doi.org/10.58945/IQHU5740)
Васил Марков – Играта в антропологическа перспектива: теорията на Фредерик Бойтендайк (https://doi.org/10.58945/VROJ1449)
ПЪТЯТ НА ЦЕННОСТТА: ОТ ОНТОЛОГИЯ КЪМ ЕТИКА НА ЦЕННОСТИТЕ
Силвия Кръстева – Онтология на ценностите. Ценностно разсъждение (https://doi.org/10.58945/VMMB9032)
Иво Минков – Феноменологична основа на спекулативната етика (https://doi.org/10.58945/SOFB8512)
Evangelos Kalfopoulos – The Possibility of the Tragic (https://doi.org/10.58945/FETG8190)
ФОРМА И ЦЕННОСТ В ЕСТЕТИКАТА И ИЗКУСТВОТО
Nadezhda Zudilina – The Cosmos as the Hierarchy of Self-Similarity of the One: Plato’s Doctrine of the Beautiful in the Light of the Theory of Fractals (https://doi.org/10.58945/AWCU2654)
Поло Оконе – Естетика на концепта (https://doi.org/10.58945/CPCE5903)
Mihaela Pop – The Nothing, the Void and the Silence in the Art of Yves Klein. A Phenomenological Interpretation (https://doi.org/10.58945/CXZY4585)
Oana Șerban – A (Post)philosophical Argument on Anti-Art and Digital Transgressions of Self-Fashioning. From Dada to Data, or How to Curate Selves on Instagram? (https://doi.org/10.58945/LNTO2376)
Иван КолевHeterocosmica на киното (https://doi.org/10.58945/FBIA9091)
ЕСТЕТИКАТА В НАУЧНИ СЪБИТИЯ
Силвия Борисова – IX конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси (https://doi.org/10.58945/FKXZ8262)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.