Философски алтернативи 6/2018

 

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА, ПОЗНАНИЕ

Водещ: Доротея Ангелова


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ НА У. КУАЙН
Сергей Герджиков – Неопределеността на превода и лингвистичната антропология (част 1)
Лилия Гурова– Куайн за диспозиционните обяснения като белег за незряла наука и една алтернативна гледна точка
Константин Янакиев– Шест вариации върху холизма на Куайн
Христо Вълчев – Христо Вълчев – Рефлексии върху критиката на Куайн срещу логическия позитивизъм
Деница Желязкова – Онтологическите мотивации на теорията за обозначаването: преди и след Куайн

ЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Камен Лозев– Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге (1891–1895)
Мартина Минева – Мартина Минева – Б. Ръсел и проблемът за индексичността
Коста Бенчев – Утилитаризъм и логика. За едно възможно приложение на второто към първото

ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ
Любен Сивилов – Причудливите модификации на съзнанието
Николай Павлов – Към една онтологическа критика на философията на езика у късния Хайдегер
Арнолд Гелен – Философска антропология

ФИЛОСОФИЯ НА МЕДИЦИНАТА
Юлия Васева-Дикова – Философия на медицината: върху някои аспекти на понятието „болест“

НОВИ КНИГИ И СЪБИТИЯ
Татяна Батулева – Въведение в екзистенциалната културология на Г.Гачев
Любомир Сирков – 70 години академична философия в България
Александра Трайкова – Четиринадесета национална конференция по етика
Светлана Нанчева – Конференция „Философия, логика, култура“
Диана Петрова – Геополитиката в Черноморския регион
Светлана Нанчева – Светлана Нанчева – „Заслугите на Бероновци за българското развитие“

 

 

 


  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН