„Философски алтернативи“ – 6/2021

Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ОНТОЛОГИЯ, КРИТИКА

Водещиi броя: Силвия Борисова и Кристиян Енчев

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН


СЪДЪРЖАНИЕ

ХАЙДЕГЕРИАНСКИ МЕДИТАЦИИ
Алекс Костова – Късният Хайдегер и неметафизичните основания на екзистенцията:език–вещ–изкуство
Цветелин Ангелов – Онтологическите измерения и същност на истината в изкуството във философията на Мартин Хайдегер
Николай Турлаков – Смисълът на Ницшевото разбиране за „вечното въз-връщане на същото“ като „преиначаване“ на метафизичното мислене във и отвъд интерпретацията на Хайдегер
ОНТОЛОГИЯ И ПОТЕНЦИАЛНОСТ
Мая Горчева – Фикционални спрямо действителни и възможни светове:истинност и онтологически статут
Кристиян Енчев – Технологични форми на живот и дезорганизация
ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ ТРАНСВЕРСАЛИ
Паула Ангелова – Конструктивна и регресивна феноменология.Бележки върху феноменологичното движение у Хусерл
Галин Пенев – Теологическа естетика. Версията на Йоан Манусакис
Milena Popcheva – Plato’s Demonic Eros in the Dialogues Phaedrus and the Symposium 
Франческа Земярска – Маската като творба: Патрокъл и Пентезилея от „Пламъци“ на Маргьорит Юрсенар
КРИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧНА КРИТИКА
Меги Попова – Контекст и влияния на критическата теория на Макс Хоркхаймер и Теодор В. Адорно
Валентин Калинов – Върху догмата за „неразривната връзка“ между лечение и изследване в психоанализата в светлината на едно завръщане към Фройд
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“
Емилия Ченгелова, Албена Накова – Методология и концепция за състава и изчисляването на Индекс на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI)
НОВИ ПРЕВОДНИ КНИГИ
Стилиян Йотов – Афоризмът като художествено предизвикателство и моралните предизвикателства на афоризма. Откъс от „Minima moralia“ на Тeодор Адорно
Антоанета Колева – За „Смелостта за истината“ на Мишел Фуко, откъс от книгата
IN MEMORIAM
Асен Давидов. Път във философията и вярата

 

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library 
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).