Философски алтернативи“ – 6/2020

Тема на броя: : ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА, НАУКА

Водещи броя: Доротея Ангелова и Юлия Васева-Дикова

Броят се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН


СЪДЪРЖАНИЕ


НЕКЛАСИЧЕСКА НАУКА И НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ
Ангел С. Стефанов – Квантово-логически и конструктивен подход към микросвета
Доротея Ангелова – Некласическите логики и сорит парадоксите
Мартин Табаков – Философски интерпретации на некласическите логики
Кристиян Енчев – Фигури на пречупването: некласически модели и модализации
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА
Божидар Ивков – Върху философското понятие за болест в медицината: за и против
Юлия Васева-Дикова – „Медицински нихилизъм“ от Джейкъб Стегенга
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Асен Димитров – За времевите вълни и тяхната суперпозиция
Калоян Нечев – Феноменът интуиция в невробиологична перспектива
Silviya Serafimova – The Future of Phronetic Social Sciences. How Can We Revive Value-Rationality in a Time of Crisis?
В ПАМЕТ НА ДОЦЕНТ АНДРЕЙ ЛЕШКОВ
Андрей Лешков– Сънищата на философа (Тезиси по повод на Декарт)
НОВИ КНИГИ
Георги Белогашев – Принос в изследванията на ранния немски романтизъм
Нонка Богомилова – Рефлексии върху българската философска култура
  
Всички статии от този брой,
както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград)
тегленето от CEEOL е безплатно!!
 (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).