„Философски алтернативи“ 6/2017


Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА

Водеща: Камелия Жабилова

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Николай Турлаков – Екзистенциалната феноменология на гората в „Шумки от габър“ на Николай Хайтов
Пламен Антов – Вазов: литература и философия на историята

БЪЛГАРСКИЯТ НИЦШЕ

Анани Стойнев – За едно възможно тълкуване на „На Острова на блажените“
Нина Димитрова – Антихрист: Ницше и Янко Янев, оригиналът и епигонът
Димитър Цацов – Емануил Попдимитров – и философия, и изкуство!
Камелия Жабилова – Българският Заратустра. Между превода и прочита.(Пенчо Славейков и Николай Райнов)

ФИЛОСОФИЯ – ЛИТЕРАТУРА – ПСИХОАНАЛИЗА

Иванка Стъпова – Българска следа в проблема за раздвоението
Татяна Батулева – Фантастичната вселена на Шарл Нодие. Из „Смара, или демоните на нощта“
Иван Маринов – Шопенхауер в предисторията на психоанализата? Няколко бележки

ПОЗИЦИИ

Красимир Делчев – Философия на понятието „артефакт“. Значимостта на артефактите в личната –биографична, в племенната, държавна, национална и световна история
Viorella Manolache – The Posthuman Сondition of Europe

БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ

Спиридон Казанджиев – Поглед върху делото на д-р Кръстев
Янко Янев – Пенчо Славейков
Атанас Илиев – Художествено и научно творчество

НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентин Канавров – Фундаментално съчинение за херменевтичния подход към етиката
Антон Дончев, Мадлен Ангелова, Марина Бакалова, Димитър Елчинов, Лилия Гурова – Девети европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9)

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ЕРИКА ЛАЗАРОВА

Людмила Иванчева – Ерика Лазарова: забележителен български науковед, методолог и историк на науката
Илияна Ермолина – Като по струна върху бездна

 
  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп.„Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН