„Философски алтернативи“ – 5/2021

Тема на броя: РАКУРСИ КЪМ ЕСТЕТИЧЕСКОТО

Водещ броя: Иванка Стъпова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН


СЪДЪРЖАНИЕ

 

КАТЕГОРИИТЕ НА ЕСТЕТИКАТА: КЛАСИЧЕСКО И НОВО
Силвия Кръстева – Способността за съждение при Кант и категориите на естетиката. Естетическото съждение
ОБРАЗИ НА ЧОВЕКА: МЕЖДУ БОГА, ДЯВОЛА И РОБОТА
Миглена Николчина – Дойде човекът, който не е човек: философия на антропологическата митница
Нина Димитрова – Метафизика на светлината – М. Булгаков и Н. Райнов (литературно-философски образи на Христос)
Иванка Стъпова – Следи от стъпките на дявола (Николай Райнов като предшественик на българския диаболизъм)
ИЗМЕРЕНИЯТА НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО В ПРЕВОДИТЕ
Ноел Керъл – Разбиране на изкуството
СВЕТЪТ НА ИЗКУСТВОТО: МНЕНИЯ И СЪМНЕНИЯ
Иван Свиленов Стефанов – Светът на изкуството от 60-те години на ХХ век и (не)завършената модерност
Николина Делева – Съвременно изкуство и морал – проблеми на оценката
Валентин Ангелов – Цивилизаторската мисия на изкуството
ЖИВОПИСТА –ЛИЦЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО
Вяра Попова – Влиянието на фламандската (маслена) живопис върху венецианската школа. Приемници и последователи
Галя Йотова – Живопис и страст. Особености на интерпретацията в творчеството на италианската художничка от XVII век Артемизия Джентилески
ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА УБИЙСТВОТО: МЕЖДУ ЛЮБОВТА И МОРАЛНИЯ ДИСКОМФОРТ
Пламен Антов – Обичам ги, затова ги убивам, после ги описвам с любов. Ловът, или диалектика на убийството – Случаят „Емилиян Станев“
ДУХЪТ НА ЕСЕТО
Татяна Батулева – За детството и старостта. разминавания и пресечни точки
ОБЕЩАВАЩИ И ВДЪХНОВЕНИ ДЕБЮТИ
Ерина Кръстева – Красотата в силата/Силата на красотата: естетика и семиотика на индексите в плаката „Точка на баланс“
ЕСТЕТИКАТА В КНИГИ И ФОРУМИ
Нонка Богомилова – Знаменити произведения на Шелинг в превод на Генчо Дончев
Татяна Батулева – Пътешествие върху облак (отзив за книгата на Вяра Попова „Облачен архив“)
Ива Куюмджиева – Методи за архивиране на облаците
Силвия Борисова – Aisthetikos: Шеста конференция по естетика и философия на изкуството в памет на професор Исак Паси

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library 
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).