ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ 5/2018

 

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯТА: КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ОЧЕРТАНИЯ

Водещ: Николай Михайлов


СЪДЪРЖАНИЕ


ЕЗИК, ФИЛОСОФИЯ, КОМУНИКАЦИЯ
Гергана Фъркова – Езикът на тялото в бизнес комуникацията
Николай Михайлов – Философската етика и съвременната виртуалност
Светлана Станкова – Дигиталният политически диалог и социалните мрежи

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
Katarina Držajić, Dragan Kolev – Humanistic Communicative Approach in Modern Education
Людмила Иванчева – Феноменът технонаука: съвременни философско-науковедски аспекти
Николай Александров – Реформацията и протестантската етика като предвестници на либерализма
Нина Мирева-Илиева – Случаят Шейлок: Справедливостта над правото или правото на справедливостта

КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Иван Кацарски – Философската система на Габриел Тард
Георги Белогашев – Решението на Лайбниц за връзката душа–тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев
Красимир Делчев – Две сведения на Климент Александрийски за музиката на траките
Аделина Илиева – Класическите основи в етиката на науката. Преосмисляне на Eтоса на Р. Мъртън

ПРИЛОЖНА ЛОГИКА
Мартин Табаков – Още за парадоксите при избори

КНИГИ И СЪБИТИЯ
Анна Мантарова – Традиционни религиозни светогледи и ценностите през ХХI век
Alexander Gungov – History and meaning – anthropological and cosmological principles in teleological evolution
Dimitar Ganov – How the “Deferral of Meaning” Reads Films and Watches Philosophy
Христо Христов – Човешкото тяло като изразител на идеята за лична неприкосновеност
Кирил Попов – В завръщане на традиционната ценностна система
Стефан Ем. Николов – Многоликият мегаполис
Силвия Пенчева – Алтернативна идея за модерност

 

 

 


  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН