„Философски алтернативи“ – 4/2021

Тема на броя: БЪЛГАРСКА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА: ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Водещи броя: Камелия Жабилова и Мартин Табаков

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ


БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО – ПЕТЪР БЕРОН

Димитър Ганов – Петър Берон и девическото образование през XIX в.
Теодора Велкова – Възгледите на Петър Берон за произхода на живото през призмата на еволюционизма и теорията за интелигентния дизайн
Петър Берон – Откъси от „Панепистемия“
Нели Бъчварова, Мартин Табаков – Речник на термините, използвани от Петър Берон
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО – ВАСИЛ БЕРОН
Ангел С. Стефанов – Отново за „Логика“-та на д-р Васил Хаджистоянов-Берон
Радина Богомирова – Д-р Васил Берон – приноси за археологията в България
БЪЛГАРСКА ФИЛОСОФИЯ. НОВИ ПРОЧИТИ
Димитър Цацов – Преходът на Димитър Михалчев от идеите на Вилхелм Шупе към концепцията на Йоханес Ремке
Димитър Елчинов – Две теории за научното обяснение в българската философия
Красимир Делчев – Новоевропейската философия на историята на Стефан Попов
КУЛТУРФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ЗА СТРАДАНИЕТО И СМЪРТТА
Николай Турлаков – Смирение и оправдание или бунт и борба – философски бележки за отношението към страданието в религиозната вяра и обичайната нравственост
Ема Ангелова – Гробът като визитна картичка и нагласите на българина към смъртта. (Сравнителен анализ на български и американски надгробни плочи)
ПРИЛОЖНА ЛОГИКА
Доротея Ангелова – Приложение на размитата логика и размития хиперкуб в медицината
НАУЧНИ СЪБИТИЯ
Силвия Кръстева – 25 години Философски факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски“
Нонка Богомилова, Силвия Кръстева – За Кантианската Пенталогия на проф. Валентин Канавров

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL

За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!! (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).