„Философски алтернативи“ – 4/2020

Тема на броя: ЕСТЕТИКАТА КАТО ЦВЯТ, ЖИВОТ И СЪВЕСТ

Водещи броя: Иванка Стъпова и Силвия Борисова

Броят е издаден с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”


СЪДЪРЖАНИЕ
 

ПЕРСПЕКТИВИ КЪМ ОНТОЛОГИЧЕСКАТА „МИНИМАЛНА РАЗЛИКА“ В ИЗКУСТВОТО
Иван Стефанов – Художествената кариера на кича
Кристиян Енчев – „Сляпото петно“ в индексикалните аналогии на опита (Тезиси към поетиката на разколебания образ)
Галин Пенев – Визуално пространство и илюзия
Никифор Аврамов – Частичност, цялост и изкуство

ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО В ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА
Галина Декова – Пластичното и езикът на безусловното в „История на пластичните изкуства“ от Николай Райнов
Емануела Янева – Естетико-политически дискурс: репрезентация и режими на видимост
Митко Марков – Идеологии за тялото и пола във философската естетика и култура през ХХ век

ГРАНИЦИ НА ТВОРЕЦА И ТВОРБАТА В РАЗЛИЧНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Красимир Делчев – Немиметичното начало в хибридната художествена онтология на френските „нови реалисти“
Liana Galabova – Between Third and Fourth Dimensions: Sculptural Forms in Eastern Orthodox Christian Church Art
Вяра Попова – Предварителни дистинкции за разбор при лендарт
Николина Делева – „Изкуствата на тялото“: автор, творба, публика

НОВИ ПРЕВОДИ
Ян Асман – Теорията на Карл Ясперс за осевото време като евристика при анализа на култури (превод Иван Попов)

250 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Г. В. Ф. ХЕГЕЛ
Николай Михайлов, Симеон Василев – Хегел и журналистиката

120 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ФРИДРИХ НИЦШЕ
Дани Котев – Естетически светоглед. Ницше – Дионис

ЕСТЕТИКАТА В КНИГИ
Силвия Борисова– Естетика на сатиричното „Противоборство“ от Дилян Бенев

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес
(в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).