„Философски алтернативи“ – 3/2020

Тема на броя: РЕЛИГИЯ И ИЗКУСТВО

Водещи броя: Ива Манова и Богдана Тодорова

 

СЪДЪРЖАНИЕ


 

ИЗКУСТВО И РЕЛИГИЯ
Игор Евлампиев, Инга Матвеева – Образът на мъртвия Христос в романа „Идиот“ и религиозният светоглед на Фьодор Достоевски
Богдана Паскалева – „Поетическа теология“: херменевтиката и завръщането на древните богове в платонически контекст
Mihaela Pop – Artistic Modernity and Mythological Thought in the Romanian Art of the Communist Period

ИСЛЯМСКА КУЛТУРА
Заур Фиридун оглы Рашидов – Сравнительный анализ религиозно-философских доктрин хуруфизма и единства бытия (вахдат ал-вуджуд)
Джамиля Гусенова – Культура путешествия в исламе

РЕЛИГИЯ И РАЦИОНАЛНОСТ
Alexandru Boboc – Scientific Rationality and other Types of Rationality
Philip Ujomu, Аnthony Bature – Respect for Human Dignity and the Mitigating of Religious Violence: an African Experience
Viorel Cernica – On Two Kinds of Temporal Reduction: A Temporal Analysis of the Evil

КРИТИКА НА ЗАПАДНАТА КУЛТУРА
Николай Ценков – За човека като техническо животно (ортегианско размишление)
Дмитрий Михел – Мишел Фуко и западната медицина

ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ
Любен Сивилов – Епископът и философите: Мил

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес
(в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).