„Философски алтернативи“ – 2/2023

Тема на броя:

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА (https://doi.org/10.58945/MBZC5605)

Водещи броя: Татяна Батулева и Нина Димитрова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕЖДУ ЗАПАДА И ИЗТОКА: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ ПРОЧИТИ
Александър Гънгов – Взаимната обусловеност между ейдетичния и генетичния метод в Хусерловата философска логика (https://doi.org/10.58945/DPUL3635)
Георги Донев – Метафизическо онтологизиране на съзнанието (https://doi.org/10.58945/ZTRP1809)
Нина Димитрова – Антифилософията на Лев Шестов (https://doi.org/10.58945/OSCE4403)
Яна Стефанова – Философско-смисловото поле на преводаческо-интерпретативната техника на гъ-и (https://doi.org/10.58945/NTCB3478)
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Атанас Илиев – Философският живот на новото време (https://doi.org/10.58945/JFCO5641)
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ: БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ У НАС И В ЧУЖБИНА
Tatyana Batuleva – On the Interpretation of Values in Radoslav-Andrea Tsanoff's Works (https://doi.org/10.58945/UGUR2667)
Димитър Цацов – Елементи от българската философия на войната през първата половина на ХХ век (https://doi.org/10.58945/NKXM8953)
Георги Белогашев – Онтологическата база на историята в теорията на Асен Игнатов (https://doi.org/10.58945/LQQM2882)
Коста Бенчев – Към рецепцията на Мартин Лутер от Янко Янев (https://doi.org/10.58945/OYXU6265)
НОВИ КНИГИ
Иванка Стъпова – Посредници между два свята, или за българските гласове в чужбина (https://doi.org/10.58945/EHUR7756)
Нина Димитрова – Ницше. Топоси на духа (https://doi.org/10.58945/PNFO7338)
Стефан Димитров – Некласическа наука. Наука и псевдонаука (https://doi.org/10.58945/CPPE4631)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.