„Философски алтернативи“ – 2/2019

 

Тема на броя: ПРОБЛЕМИ НА СВЕТОВНАТА И БЪЛГАРСКАТА НАУКА

Водещи: Галин Пенев и Мартин Табаков
 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ


ЕПИСТЕМОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЗИКАЛИЗЪМ
Невена Иванова – От синтетична към симпойетична биология:Фармакологичният характер на биотехнологиите
Радостина Минина – Субективно оправдаване в етиката и епистемологията
Марта Петрова – Защита на концептуалния елиминативизъм в теоретичната рамка на елиминативния физикализъм
Роман Харизанов – Философски поглед върху психиатрията
Petar Dimkov – The Philosophy of Human Cognitive Pharmacological Enhancement: The Genesis of Pharmacometaphysics

СОЦИАЛНИЯТ ЛИБЕРАЛИЗЪМ
Николай Александров – Интервенционализмът като идеологическа основа на социалния либерализъм във Великобритания

БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – РОДЪТ БЕРОН
Ангел С. Стефанов – „Логиката“ на д-р Васил Хаджистоянов-Берон – първият български учебник по философия през Възраждането
Христо Гагов – „Човекът в сравнение с другите животни“ – удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл
Мартин Табаков – Ролята на Васил Хаджистоянов-Берон за духовното развитие на България и интегрирането и в европейската култура
Нина Димитрова – Приносът на академик Богомил Берон за въвеждане на европейски социални ценности в България

КНИГИ И СЪБИТИЯ
Нонка Богомилова – Диалогът „Изток-Запад“: религиозни и културни аспекти
Коста Бенчев – Една историко-систематична монография от проф. Николай Милков
Мария Грозева – Минкова – Рекламата – един по-различен поглед
Антоанета Николова – Световен конгрес по философия, Пекин – впечатления и размисли

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).