ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ 2/2018

 

Тема на броя: ЕТИКА, ФИЛОСОФИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ

Водещ: Николай Михайлов


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ETHOS ET MORALIA
Силвия Минева – Човекът като zoon politikon, неговият етос и изгубената телеология на щастието
Irakli Taboridze – The Importance of Samuel Pufendorf's Notion of Entia Moralia in Natural Law Philosophy (Historical Review)
Николай Михайлов – PR етиката като професионална етика
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
Анна Мантарова – Бежанската криза: национални проекции на глобален проблем
Дона Пикард, Галина Колева, Мариана Драганова, Албена Накова, Емилия Ченгелова – Градското земеделие като научно-изследователско поле: теоретико-методологическа рамка
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ
Илия Тодоров – Самосъзнанието като влюбено съзнание. Влюбеност и обожание
Samal H. R. Manee – Exploring Searle's Social Ontology
БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Нина Димитрова – Идеите на Възраждането remake и славянската философия на Петър Берон
Съчиненията на г-н П. Берон пред учений французкий свят
Беньо Цонев – „Slawische Philosophie“ от д-р Петър Берон
Европейската одисея на д-р Петър Берон
НАУЧЕН ЖИВОТ
Емилия В. Маринова – Разширяване на етическия дебат в българското общество
НОВИ КНИГИ
Иван Стефанов – Има ли граници естетическото съзнание?
Поля Търколева – Телесност, времевост, афективност: философско-антропологични перспективи

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН