„Философски алтернативи“ – 1/2024

Тема на броя:

ЗА СРЕЩАТА НА ФИЛОСОФСКИТЕ РАКУРСИ (https://doi.org/10.58945/LJOM2991)

Водещ броя: Галин Пенев

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЯЛО И ОБРАЗ, ПРЕДМЕТ И МЕТАФОРА
Стефан Димитров – Съзнание, предмет, значение. Външният корелат на съзнанието и въпросът за значението (https://doi.org/10.58945/UAZI2569)
Владимир Н. Никитин – Боговете в нас: отношението на съзнанието към тялото (https://doi.org/10.58945/TSUF3886)
Ивелина Бацкова – Кога метафорите престават да бъдат метафори (https://doi.org/10.58945/SUWJ2546)
ТЕХНОГЕННА СОЦИОЛИНГВИСТИКА И НОВИ ХЕРМЕНЕВТИЧНИ ПОЛЕТА
Abdul Awal – English and Sustainable Language: Collective Consciousness in Bangladesh (https://doi.org/10.58945/HBVK4145)
Edmond Charley – Mental Health Analysis Using Philosophical Tenets (https://doi.org/10.58945/NPSW2407)
ЕПИГЕНЕТИКА, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, НЕОЛИБЕРАЛНА ТЕОРИЯ
Иван Кацарски – Епигенетика, социални науки, етика и политика (https://doi.org/10.58945/KFBH1793)
Николай Александров – Неолиберализмът на Фридрих фон Хайек като опит за разобличаване на колективизма и централизираната икономика (https://doi.org/10.58945/IRLC7599)
Росица Филатова – Принципи и ценности на Европейския съюз в областта на изкуствения интелект (https://doi.org/10.58945/GXTD8584)
ЕТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА СОБСТВЕНОСТТА
Стоян Ставру – Собствеността и остатъкът: между приобщаващо докосване и завладяващото хващане (https://doi.org/10.58945/ELXG7810)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.