„Философски алтернативи“ – 1/2022

Тема на броя:

ФИЛОСОФИЯ, ПЛУРАЛИЗЪМ, ИСТИНА

Водещ броя: Николай Михайлов

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи на главния редактор Николай Михайлов
ЕТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ
Ангел С. Стефанов – За вярата и страданието
Христо Христов – COVID-19 и днешните етически наративи
Николай Михайлов – Емил Дюркем и за необходимостта от нравствено възпитание в обществото
Carmen Rodica Dobre – Plotinus’ Ethical Ideal
Felix Olatunji, Adetunji Oni – Thomas Hobbes’–Georg Hegel’s Ideas of Knowledge in Development Narratives and the Challenge of Human Security in Sub-Saharan Africa
ФИЛОСОФСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Константин Янакиев – Неизказаното, което ни свързва
Искра Дандолова – Философията на модернизма в архитектурата на БАУХАУС
Дани Котев – Ерос и философия
Боян Баханов – Значение на говорителя и конвенционално значение в правните норми
Николай Александров – Социално-икономическата теория на Лудвиг фон Мизес като опит за реабилитация на либерализма
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО
Димитър Цацов – Малка апология за Янко Янев (13 декември  1900–13 февруари 1945)
МЛАДИ АВТОРИ
Георги Гърков – Когнитивната наука и репликативните ѝ кризи в контекста на епистемичния анархизъм
IN MEMORIAM
Нонка Богомилова – Професор Любен Сивилов: думи за сбогом

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).