„Философски алтернативи“ – 1/2020

 

Тема на броя: ЕСТЕТИКАТА – ОТ ДРЕВНОСТТА КЪМ БЪДЕЩЕТО

Водещ броя: Иванка Стъпова
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 

МНОГОЛИКОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО
Иван Стефанов – Изкуство и медии
Силвия Кръстева – Конструиране на фантастичния образ. Кант и Шелинг
Силвия Борисова – Онтология на художествената творба при Гадамер
РЕВЕРАНСИ КЪМ КЛАСИКАТА В ЕСТЕТИКАТА
Ахинора Антова – Барок или постмодерност. Между Лайбниц и Дельоз
Николай Велев – Алоиз Ригъл и Макс Дворжак. Нормативност на зрението и духовност на възприятието
Галин Пенев – Понятие за символ у Алексей Лосев
ОПОРИТЕ, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕ: ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРЕВОДИ
Джордж Сантаяна – Чувството за красота. Част І. Природата на красотата (откъс)
Михаил Бахтин – Aвтор и герой в естетическата дейност
ТАНЦЪТ – ИЗКУСТВО И ФИЛОСОФИЯ
Аврора Андреева – Комуникативната функция на танца като предмет на философската естетика
Вяра Попова– От танцa Сема до съдбовната среща между Руми и дервиша Шамс по пътя на Любовта
ЕСТЕТИЧЕСКИ ДЕБЮТИ – ОБЕЩАВАЩИ И ВДЪХНОВЕНИ
Никифор Аврамов – Естетика и морфология
Николина Делева –Естетическа еволюция на автора в театъра
Васил Василев – Улицата като място на превращение при немските експресионисти, Гео Милев и Асен Разцветников
Митко Марков – Голото мъжко тяло в Древна Гърция: естетика и(ли) метафизика?
НОВИ КНИГИ
Нонка Богомилова – – Действителността на недействителното
Нина Димитрова – Многоликото битие на човека
  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).