ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ 1/2018


 

Водещ броя: Мартин Табаков

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЛИТИКА И НАУКА
Ангел С. Стефанов, Андрей Лешков – Политиката към науката и образованието: бележки за необходимостта от промяна
ФИЛОСОФИЯ И ИЗКУСТВО
Mihaela Pop – The conflict of aesthetic values in contemporary art
Миглена Владова – Арт концепции – „Морфология на приказката“
ЕВОЛЮЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН
Георги К. Маринов – Интелигентният дизайн и историческите корени на нашествието на псевдонауката
Христо Гагов – Еволюция и вяра – кратък исторически и социален преглед
Мартин Табаков – Некласическа научна област ли са изследванията, свързани с появата и развитието на живота на Земята?
Стефан Пенов – Сътворяване – Еволюция – Интелигентен дизайн или: Краят на една дискусия в апология на философията
РЕПЛИКА
Георги Найденов – Да, какво става с марксизма и марксистите след рухването на системата?
170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОТЛОБ ФРЕГЕ
Камен Лозев – Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге (1879–1890)
IN MEMORIAM
Николай Обрешков (1958–2017)
КНИГИ И ЕПИГРАМИ
Нонка Богомилова – Богомилството като дискурс върху идентичността
Христо Христов – Човешкото тяло като изразител на идеята за лична неприкосновеност
Веселин Босаков – Несвоевременни хрумки. Епиграми

 

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН