„Философски алтернативи“ – 6/2023

Тема на броя:

ЛОГИКА
ПРОБЛЕМИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ

(https://doi.org/10.58945/QIHF7433)

Водещ броя: Доротея Ангелова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Росен Люцканов – Да цъфтят сто цветя, или за криптоморфизма (https://doi.org/10.58945/QIJO6806)
Евгени Латинов – Условия и условни изречения (https://doi.org/10.58945/VDRE9375)
Силвия Кръстева – Основаване и схематика на индукцията (https://doi.org/10.58945/GXDO6740)
ЛОГИКА И НАУКА
Ricardo Mendes Grande – On symbolization in mathematics (https://doi.org/10.58945/IHMR2299)
Доротея Ангелова – Някои философско-логически аспекти относно изкуствения интелект (https://doi.org/10.58945/UOAN6547)
ЛОГИКА, ФИЛОСОФИЯ, ЕЗИК
Елена Цветкова – Приложение на теорията на Грайс в лингвистични изследвания (https://doi.org/10.58945/WWXI6431)
Кристиян Енчев – (Не)възможност, (не)можене, смърт: Хайдегер и Бланшо (https://doi.org/10.58945/SMDA9787)
ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ
Neşe Aksoy – The Stoic Conception of Philosophy as an Art of Living and the Pursuit of Moral Beauty (https://doi.org/10.58945/MYAH4194)
НОВИ КНИГИ
Нонка Богомилова – За „Прочити на Данте“ (https://doi.org/10.58945/LIXE6160)
Миглена Николчина – Социоаналитическо просвещение: една възможност (https://doi.org/10.58945/EQBZ1501)
Виржиния Радева – Обсебеност. Лора и поетът (https://doi.org/10.58945/SFVB5109)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.