Философски алтернативи“ – 6/2019

Тема на броя: СОЦИАЛНА ТЕОРИЯ, ЕЗИК И РАЦИОНАЛНОСТ

 

Водещ броя: Николай Михайлов
 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ
 

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ

Ангел С. Стефанов – Совите не са това, което са: едно нетърсено откровение на съвременната наука
Gabriel Andrade – The Postmodern Attack on Science: Irrationality in the Name of Relativism
ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
Татяна Батулева – Отговорността: съвременни прочити
Яна Рашева – Мерджанова, Петя Панайотова – Личният наратив в обучението по философия – от синергетическата парадигма до експерименталните резултати
Люба Спасова – Престъпленията от омраза като гранично действие. Нормализация на девиантността
Николай Александров – Новата теория на справедливостта на Джон Ролс като опит за ревизия на либералната доктрина
ЕЗИК И СВЯТ
Пламен Антов – Модусът на езика: Хайдегер и „достойнството на човека“, втората версия
Александър Лозев – Категориите на Аристотел: защо 10?
Камен Лозев, Лазар Копринаров, Цочо Бояджиев – – Изкуството на философския превод. (Разговор между трима философи-преводачи)
ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ
Любен Сивилов – Епископът и философите: Кьолер
МЛАДИ АВТОРИ
Пламен Бобоков – Корпоративната социална отговорност като действен етичен механизъм за ограничаване на корупционните практики

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).