„Философски алтернативи“ – 5/2023

Тема на броя:

ЕСТЕТИЧЕСКОТО – ИСТОРИЯ, ДИНАМИКА, ИНТЕРПРЕТАЦИИ (https://doi.org/10.58945/FJWG1696)

Водещ броя: Иванка Стъпова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕСТЕТИКАТА – ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА, ЕКСТРЕМНА, ПАРАДОКСАЛНА
Огнян Касабов – И отново: към какво няма интерес естетическата незаинтересованост? (Шопенхауер след Хобс) (https://doi.org/10.58945/FHCR9350)
Валентин Калинов – Да живееш с призраци: психоанализата като призракология (https://doi.org/10.58945/VNBD8720)
БЪЛГАРСКАТА ЕСТЕТИКА – ДРАМИ, РАЗНОГЛАСИЯ, СЪДБИ
Иван Стефанов – За Исак Паси и неговите недоброжелатели (https://doi.org/10.58945/ZIKO2456)
СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО: МНЕНИЯ И СЪМНЕНИЯ
Иван Свиленов Стефанов – Мултижанровият артист в съвременното изкуство: звезда от телевизията или професионалист? (https://doi.org/10.58945/VTKV1975)
Николина Делева – Пазарно конструиране на ценност в практиките на съвременното изкуство (https://doi.org/10.58945/IDOU9477)
ФИЛОСОФСКО-ЕСТЕТИЧЕСКИЯТ РАКУРС КЪМ ЛИТЕРАТУРАТА
Пламен Антов – Изгубената памет, изгубеното по пътя: антихуманистичният скептицизъм в романа „Везни“ на Павел Вежинов (https://doi.org/10.58945/GCTO8433)
Татяна Батулева – „Бялата стая“: отвъд текста и контекста (https://doi.org/10.58945/KODS4829)
Нина Димитрова – Игри с/на Достоевски: философия и литература (https://doi.org/10.58945/FKQI6816)
ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА ВЪВ ФОКУСА НА ЕСТЕТИКАТА И ФИЛОСОФИЯТА
Калин Николов – Жорж Папазов: между сюрреализма и лиричната абстракция (https://doi.org/10.58945/KIXJ3529)
Галина Декова – За теорията на българската скулптура от първата половина на ХХ век (https://doi.org/10.58945/CUBA5389)
Даниела Цветкова – Ритуални паралели в архитектурата и детските игри (https://doi.org/10.58945/CTLH1449)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.