„Философски алтернативи“ – 5/2022

Тема на броя:

НАУКА, ЕЗИК, ПОЗНАНИЕ

Водещ броя: Николай Михайлов

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО И МОДЕРНОСТ
Нонка Богомилова – Философия с кауза
ФИЛОСОФИЯ НА БИОЛОГИЧНАТА НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ЧОВЕШКАТА ДУХОВНОСТ // PHILOSOPHY OF BIOLOGICAL HEREDITY AND HUMAN SPIRITUALITY
Hristo Gagov – Levels of Information in Human DNA, Body Structures, Personality and Free Will (I)
Stephan Penov – Dialectic, Determination, Freedom and Self-Consciousness Mind (II)
ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
Силвия Минева, Десислава Василева – Експроприация на данни, дигитални същества и деисторизация в ерата на постчовешкия капитализъм
Красимир Делчев – Съвременната „био-политика“: прикритото настойничество чрез „изкуствен интелект“ и отнемане на пълнолетие в дигиталната епоха от държави с трайно „извънредно положение“
СЕМАНТИКА И ИЗРАЗНИ ФОРМИ В РЕКЛАМАТА, МАТЕМАТИКАТА, АРХИТЕКТУРАТА, ПОЛИТИКАТА
Gergana Fyrkova – The Commercialization of Patriotism
Лъчезар Томов, Диана Върголомова – Естетика в естествените и формалните езици
Емил Йорданов – Психосоциални производни от архитектурата – три теории
Валери Личев – Римейкът като политическа метафора
ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ
Любен Сивилов – Епископът и философите: Бėкеши (част 2)
ФИЛОСОФСКО НАСЛЕДСТВО
Николай Михайлов – За Емилия Минева, или за философията като стремеж към истината и като дело на живота
Емилия Минева – Гражданското общество: идеи и реализация
НОВИ КНИГИ
Татяна Батулева – Приключенията на цветовете
Маргарита Пешева – Новата „дигитална медиаморфоза“ на споделянето

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.