„Философски алтернативи“ – 5/2020


Тема на броя: МОДАЛНОСТ И ФИГУРА

Водещи броя: Кристиян Енчев и Силвия Борисова
Броят е издаден с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" – МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ РАКУРСИ КЪМ ПОНЯТИЕТО ФИГУРА
Камелия Спасова – Историчност на понятието фигура у Ауербах
Силвия Борисова – Фигурата на гения: варианти на граничност
Морис Фадел  – Отвъд фигурата

ОНТОЛОГИЯ И ПОЕТИКА
Десислава Дамянова – Креативната потенция в даоизма като онто-поетическа корелация
Чавдар Димитров – Емоционално-наративното съществуване

ХАЙДЕГЕРИАНСКИ МЕДИТАЦИИ
Ясен Андреев – Die Seinsfrage съгласно неговото материално и формално значение. Предисловие към превода на студията на Доротеа Фреде "Въпросът за битието: Хайдегеровият проект"
Доротеa Фреде – Въпросът за битието: Хайдегеровият проект (Превод: Ясен Андреев и Стефан Димитров)
Владимир Раденков – Може ли светът да бъде споделен? Хайдегеровото разбиране за света и различните начини на неговото „обитаване“ и споделяне в автентичната и неавтентичната екзистенция

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЕН ИДЕАЛИЗЪМ
Силвия Кръстева – Модалността на съжденията при Кант и преходът към чистата трансцендентална схема
Илиана Илиева – Генезис на идеята за вътрешен усет в ранната философия на Шелинг
In Memoriam – Андрей Лешков

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес
(в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).