Философски алтернативи“ – 5/2019


Тема на броя: ОБЩЕСТВО, СМИСЪЛ, ПРОМЯНА

Водещ броя: Емилия Ченгелова

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

 


СОЦИАЛНА РЕАЛНОСТ И СОЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ

Емилия Ченгелова – Модели на поведение в общество с аномия: нормалност или девиантност
Валери Апостолов – Системи за гарантиране на безопасност и здраве при работа в българската икономика
Ани Димитрова – Флуктуации на доверието в президентската институция в мандатите до 2017 г.
Симеон Василев – Ритъмът на Радев и на Хемингуей е светът
РАЦИОНАЛИЗЪМ, СМИСЪЛ, ЦЕННОСТИ
Malek Hosseini – Wittgenstein on Contentment
Деница Желязкова – Витгенщайновият антиплатонизъм. Бил ли е Витгенщайн реалист?
Татяна Батулева – Рози Брайдоти: номадният субект и играта на различията
230 ГОДИНИ ОТ ФРЕНСКАТА БУРЖОАЗНА РЕВОЛЮЦИЯ
Христо Христов – Великата френска буржоазна революция от 1789 г. в рамките на една кратка история на памфлета
НОВИ КНИГИ
Стефан Пенов – Alium est ergo sum, versus: Cogito ergo sum
Константин Янакиев – Обяснение, разбиране и извод

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от
всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).