„Философски алтернативи“ – 4/2022


Тема на броя:

ФИЛОСОФСКИ ПРОЕКТИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Водещ броя: Галин Пенев

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

MIND-BODY PROBLEM: СЪВРЕМЕННИЯТ ДЕБАТ
Анета Карагеоргиева – Защо е толкова важно да знаем, че не можем да знаем какво е да си прилеп?
СПИНОЗА ДНЕС
Gladys Ogorure – Baruch Spinoza on Evil and an African Condition: a Philosophical Reflection
АБСТРАКТНАТА ИДЕЯ В АРХИТЕКТУРАТА
Полина Кьосева – Дематериализация и атектонизация на архитектурата в контекста на информационния век
ЛИБЕРАЛИЗЪМ. ПЛУРАЛИЗЪМ. ПОЛИТИКА. ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ
Николай Александров – Либералният реформизъм на Джон Стюарт Мил и новата концепция за свободата, собствеността и управлението
Емилия Ченгелова – Новите лица на недекларираната заетост: същност и факторна обусловеност
Ани Димитрова – Разширяването на НАТО – Украйна като катализатор за осъществяването му
Светлана Александрова – Социална среда, обществени нагласи и политически процес: българският контекст
ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ
Любен Сивилов – Епископът и философите: Бėкеши (част 1)
НОВИ КНИГИ
Иво Минков – Монографията на Христо Христов върху философията на Джон Ролс

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.