„Философски алтернативи“ – 4/2019

Тема на броя: ПОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, РЕАЛНОСТ

Водещ: Николай Михайлов 

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ
 

 

КРЕАТИВНА И КОМЕРСИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Гергана Фъркова – Ролята на културния фактор при преноса на рекламни стратегии
Никола Вангелов – Етиката в рекламната комуникация
Николай Михайлов – Дигиталните медии и промяната в публичната сфера
Joe A. Momoh – ‘What characterizes a dialogue?': a discussion of Gadamer's Concept of Dialogue and the place of the 'Other'
ПУБЛИЧНОСТ, ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА
Ани Димитрова – Президентът – гарант за необратимост на процеса на демократизация на българското общество
Веселин Босаков – История по време на глобализация
Николас Гомес Давила – Автентичният реакционер
ПОЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ
Любен Сивилов – Магическата база на съзнанието
Красимир Делчев – Ренесансовият скептицизъм на Санчес в „Quod nihil scitur“
Илия Русенов – Експерименталната философия между наука и хуманитаристика
НОВИ КНИГИ И ЕПИГРАМИ
Ива Куюмджиева – Ценностите, властта и културата на интернет
Камелия Жабилова – Български философски канон?
Веселин Босаков – Епиграми
IN MEMORIAM
Борис Чендов

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес , (в PDF формат) могат да бъдат изтеглени
от
Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).