ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ 4/2018

 

Тема на броя: ИСАК ПАСИ И ЕСТЕТИЧЕСКОТО

Водеща: Иванка Стъпова

СЪДЪРЖАНИЕ


 

Портрет на проф. Исак Паси от Димитър Киров (цветен) и пояснения на редакцията
ЗА КРАСОТАТА И ИЗКУСТВОТО
Иван Стефанов – Изкуството като преходно явление
Огнян Касабов – Исак Паси и антропологическият прочит на немската метафизическа естетика
Владимир Н. Никитин – Онтология красоты: от субъективного к трансцендентальному
Лъчезар Антонов – Технологията като обект на естетическия опит. (Въпросът за прехода от природно към технологично възвишено)
Правда Спасова – За комерсиалността на изкуството

ПРИ ИЗВОРИТЕ НА МОДЕРНАТА ЕСТЕТИКА
Rubén Sánchez Muñoz, Cintia C. Robles Luján – Aesthetics and estimative in Ortega y Gasset: from neokantism to phenomenology
Лазар Копринаров – Жанровете на страха в рисковото общество
Петер Цанев – Изкуство в епохата на обектите или защо въпросът „Кой вижда изкуството?“ е подобен на въпросът „Кой вижда съзнанието?“
Вяра Попова – „Параейдолия“ на Богдан Александров през оптиката на Дельоз
МЕТАФОРИТЕ
Силвия Борисова – Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически феномени?
Андрей Лешков – Парфюмът като метафора? (Бележки за романа на Зюскинд)
Петър Пламенов – Спасение на спокойствието, или за особения естетически смисъл на тази категория (дефиниции, граници, модификации)
ФАНТАСТИЧНОТО
Иванка Стъпова – Шепотът на огледалото във фантастичния свят на българския диаболизъм
Галин Пенев – Ейдетическите корени на phantasmata (φαντάσματα) и фантастичното име (по Лосев)
Силвия Петрова – Фантастичното в новите медии
ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА ИЗКУСТВОТО
Иван Попов – Какво имаме предвид, когато говорим за „авторски стил“ в изкуството?
Иван Колев – Архитектура и обитаване. Към феноменология на началата
Снежанка Стоянова – Ролята на арттерапевта в художествено-творческия процес
МЛАДИ АВТОРИ
Ема Ангелова – Ръцете на мадоните в творчеството на Вл. Димитров-Майстора
СЪБИТИЯ И КНИГИ
Силвия Борисова – Аaisthetikos 2018: 90 години от рождението на Исак Паси
Lachezar Antonov– Secularization, the Balkans and the Idea of the “Two Europes”

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН