„Философски алтернативи“ – 3/2024

Тема на броя:

ФИЛОСОФСКИ ТРАНСВЕРСАЛИ (https://doi.org/10.58945/GOLI1741)

Водещ броя: Кристиян Енчев

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТИ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Ангел С. Стефанов – Идеята за допълнителност в научното познание като стил на мислене (https://doi.org/10.58945/NJFM6987)
Plamen Damyanov – Space, Matter and Motion (https://doi.org/10.58945/UAKS1639)
ЛОГИКА – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Доротея Ангелова – Размитата логика в изкуствения интелект – философски основания и области на приложение (https://doi.org/10.58945/BLUI9239)
Елена Цветкова – Обработване на степени в скаларните импликатури (https://doi.org/10.58945/HQZR4573)
Росен Люцканов – Агрегиране на убеждения и търсене на консенсус: логика на разногласието (https://doi.org/10.58945/OMHA8283)
ЛИТЕРАТУРНИ И МИТОЛОГИЧНО-РЕЛИГИОЗНИ ПЕРСПЕКТИВИ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА
Marco Crosa – On Gods, Heroes and Men. A Comparison of Tolstoy and Vico's Philosophies of History (https://doi.org/10.58945/VPUM2763)
Нина Димитрова – Ницше и християнството в български прочит (първата половина на ХХ век) (https://doi.org/10.58945/QGCF2158)
Силвия Минева – От епос към етос с Хезиод: между митологията и моралистиката (https://doi.org/10.58945/WXML3713)
ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ
Yuliy Yuliev – Political Extremism and Its Implications: An Inquiry into Violence, Struggle, and Self-Sacrifice (https://doi.org/10.58945/RKLT4236)
300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИМАНУЕЛ КАНТ
Николай Михайлов – Имануел Кант за свободата като морална категория (https://doi.org/10.58945/IUJK4014)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.