„Философски алтернативи“ – 3/2023

Тема на броя:

ИКОНОМИКА. ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ. ЕТИКА (https://doi.org/10.58945/MZYS3943)

Водещ броя: Ани Димитрова и Николай Михайлов

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТИ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Николай Неновски – Теория на парите без теория за ценността. Подходът на Петър Бернгардович Струве (1870–1944) (https://doi.org/10.58945/RSLE4595)
Shouyi Zhang – Philosophical Framework of the Economic Practice in Ancient China (https://doi.org/10.58945/YPZM5338)
Hicham Hachem – The Existence Paradigm and the Antinomy of the Liar in Mathematical Economics (https://doi.org/10.58945/RPFK6952)
Ани Димитрова – Икономическият морализъм на Бенджамин Франклин и духът на американския капитализъм (https://doi.org/10.58945/ZIOH6117)
МОРАЛ И МЕТАФИЗИКА
Димитър Станков – Метафизика на любовта (https://doi.org/10.58945/HVQV4941)
Христо Христов – Ралф Кадуърт и неговата роля в историята на моралната философия през ранната модерна епоха (https://doi.org/10.58945/UTYR6263)
ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ
Monika Panayotova – Can the European Union be a “Change master” in the Climate Change–Defenсe Nexus? (https://doi.org/10.58945/KHSA5037)
Галин Дурев – От партокрация към медиакрация: медиите в сферата на политическото (https://doi.org/10.58945/AZBW1623)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.