„Философски алтернативи“ – 3/2022

Тема на броя:

ИЗКУСТВО И КРИЗА

Водещи броя: Силвия Борисова, Александър Донев, Галин Пенев

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАЛТЕР БЕНЯМИН
Богдана Паскалева – Жанровата теория на Валтер Бенямин и понятието за живот
Иван Стефанов – За живописта и нейното „потъване“ в абстракцията
ИЗКУСТВО И КРИЗА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕСТЕТИКАТА ДНЕС
Иванка Стъпова – Лицата на/зад маската: възможностите за творчество в контекста на „пандемичната ярост“
Галин Пенев – Към естетическите маркери на ходенето и социалните ритми
Никифор Аврамов – Изкуството и крахът в обществените отношения днес
ДО ПРЕДЕЛИТЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА И ФИЛОСОФСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ И ОТВЪД
Zoran Dimić – The Ancient Medicine and Its Mediterranean Nature
Петър Савицки – Миграция на културата
Антоан Асенов – Amor Fati като Дионисиев императив
Валентин Канавров – Как е възможна принципно нова трансцендентална феноменология след скандал на философията?
НОВИ КНИГИ
Силвия Серафимова – „Идейни докосвания“ до наследството на българската философска мисъл
Ели Сярова – Антропологията на Достоевски: философско-литературни прочити
Силвия Борисова – Философия на кораба в романа „Раз/сдвоение“ от Иван Младенов

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.