„Философски алтернативи“ – 3/2021

Тема на броя: ЛОГИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПОЗНАНИЕ

Водещ броя: Мартин Табаков

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

 

НОВИ ПРОЧИТИ НА КЛАСИЧЕСКИ ТЕМИ
Росен Люцканов – Неевклидова геометрия в „Критика на чистия разум“? Символично конструиране отвъд диктата на чистия наглед
Богдана Паскалева – Безкрайното време – произход и форма: Преображения на Аристотеловия модел за времето
Sofia Avramova – Intйgritй de la pensйe Grecque: La comprйhension des couples difficile/facile et force/faiblesse en tant que bien et mal
Александър Спирдонов – Франсиско Суарес като мост между схоластиката и философията на Новото време
Константин Янакиев – За Декартовите Notae in programma (Бележки към една прокламация)
Боян Баханов – Съзнанието като предпоставка за правото и правото като предпоставка за свободната воля
ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
Ангел С. Стефанов – Синдромът на Пигмалион като епистемологически хоризонт
Давид Пеев – Твърдият инкомпатабилизъм не променя нищо
НЕКЛАСИЧЕСКА ЛОГИКА И ФИЛОСОФИЯ
Martin Tabakov – Challenges of Non-classical Logic to Philosophy
ЛОГИКА И ОНТОЛОГИЯ
Сергей Герджиков – Артефактите – създаване и онтологичен статус
Деница Желязкова – Логическият реализъм и онтологическият статут на логическите обекти
Борис Николов – Дилемата на Бенасераф и неомайнонгианството
ЕЗИК И ПОЗНАНИЕ
Valeri Lichev – The Role of Paradoxes in Belles-Lettres
Даниел Стоев – Операционален анализ и езиков фетишизъм
ПРИЛОЖНА ЛОГИКА
Доротея Ангелова – За някои приложения на размитата логика и размитите множества в сферата на медицината

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!  (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).