„Философски алтернативи“ – 3/2019

Тема на броя: ЕСТЕТИЧЕСКОТО ОПРАВДАНИЕ НА СВЕТА
Съществуването на света е оправдано само като естетически феномен.
Фридрих Ницше, Раждането на трагедията

Водещ: Иванка Стъпова

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КЛАСИЧЕСКИ ОПОРИ И СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ
Иван Стефанов – От конкретизация към социализация на художествената творба
Емил Димитров – „Красотата ще спаси света“: формула и смисъл
Искра Цонева – Обвиняващата мощ на една парадоксална едногласовост
Емануела Янева – Естетическа държава и еманципация. Бележки върху завършека на Шилеровия проект

ЕСТЕТИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ – АКЦЕНТИ, КОНСТРУКТИ, АЛТЕРНАТИВИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Лъчезар Антонов – Концептуализирането на реалността като естетическа конструкция в творчеството на Волфганг Велш
Мирослава Христоскова – Естетика на съществуването у Мишел Фуко
Ахинора Антова – Истина и мигове. Или за същността на изкуството според Хайдегер и Бенямин
Миглена Маринова – Дехуманизираният човек срещу дехуманизираното изкуство

ИЗМЕРЕНИЯТА НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО В НОВИ ПРЕВОДИ
Никлас Луман – Обособяване на изкуството. Автономността на изкуството
Валтер Бенямин – Кичът на сънищата

ДЕТАЙЛИ И НЮАНСИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО
Силвия Борисова – Естетизация на емоциите в изкуството
Галин Пенев – Учението за първообраза от „Диалектика на художествената форма“

ПЪТУВАНЕТО ВЪВ ВЪОБРАЖЕНИЕТО И КОПНЕЖЪТ ПО ЗАВРЪЩАНЕТО
Силвия Петрова – Вълшебни огледала с добавена реалност: eстетическата игра със собственото тяло
Вяра Попова – Митът за Одисей като форма на мита за вечното завръщане

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ, КНИГИ И СЪБИТИЯ
Lachezar Antonov – The Shift from One-dimensional to a Multidimensional Comprehension of the (In)Human in Literary-Anthropological Perspectiv
Милица Викьовска – Достоевски и проблемът за човека
Иванка Стъпова – Тишината и мълчанието в естетически фокус
Нонка Богомилова – За „Философия на историята“ на Красимир Делчев
Силвия Борисова – Аisthetikos: V конференция по естетика и философия на изкуството в памет на Исак Паси

   Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL       За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!  
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).