ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ 3/2018

Тема на броя: 200 ГОДИНИ С КАРЛ МАРКС

Водещи: Димитър Ганов и Мартин Табаков
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 

 

ВСЕОБЩИЯТ ИНТЕЛЕКТ
Максим Мизов – Марксовият всеобщ интелект и преходът
Екатерина Наумова – Дематериализация капитализма: новое понимание общественного интеллекта
Димитър Ганов – Всеобщо приватизираният интелект
КАРЛ МАРКС И ДИМИТЪР ЗАШЕВ
Димитър Зашев – За превеждането на Маркс
Теодор Адорно – Тези против окултизма в превод на Димитър Зашев
Димитър Зашев – Ранният Маркс: естетик
Никола Гинев – Към неоприличимото. В памет на Димитър Зашев
АНТИ-МАРКС
Лудвиг фон Мизес – Из „Марксизмът без маска“
Мартин Табаков – Психологически трудности на левите ни идеолози
Момчил Баджаков – Защо марксистите станаха путинисти?
Красимир Делчев – „Анти-Маркс“, три тезиса
XXI ВЕК: КОНСТРУИРАНЕ НА СВЕТА
Валери Личев – Толерантност, дискриминация и език
Вихра Павлова – Хронополитиката като база за конструктивна политическа дейност в изграждане на нови форми на политическа организация
БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – РОДЪТ БЕРОН
Нина Димитрова – Васил Хаджистоянов-Берон и българският образователен модел
Татяна Е. Киркова – Библиографски и животописни сведения за д-р Петър Берон в Лоренцовия каталог
Гр. Пенчов – Делото на д-р Петър Берон
Анани Стойнев – За „Славянска философия“ на д-р Петър Берон. Родолюбието като натурфилософия
IN MEMORIAM: ДИМИТЪР ЗАШЕВ (1948–2018)
Александър Рангелов – Прекършеност и интелектуално присъствие
КНИГИ
Димитър Цацов – Една монография, заслужаваща превод на български


  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН