„Философски алтернативи“ – 2/2024

Тема на броя:

ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНО ЗНАНИЕ (https://doi.org/10.58945/ADFI1926)

Водещ броя: Николай Михайлов

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА
Иван Камбуров – Възможната свобода: от логосна метафизика към метафизична постъпка (https://doi.org/10.58945/URYF2558)
Darko Gavrilović, Miloš Petrović – The Continuing Socio-political Appeal of Thermopylae Symbolism and the War in Ukraine (https://doi.org/10.58945/KOOX7809)
Денис Венциславов – Политическият екзистенциализъм на Карл Шмит (https://doi.org/10.58945/PYGU1150)
РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВИТЕ В АФРИКА
Akinnawo Abolaji – Women and Christianity in Southwestern Nigeria from 19th to mid-20th Century: Implication for Contemporary Churches in Nigeria (https://doi.org/10.58945/EXWT2860)
СОЦИАЛНОТО БИТИЕ НА ЧОВЕКА
Станул Грозев – Към началото на прагматизма в България (https://doi.org/10.58945/FLQG2098)
Vincenzo Filetti – The Original Technicality of the Human Being (https://doi.org/10.58945/KYXN3695)
НОВИ ПРЕВОДИ
Джорджо Агамбен – Какво е боязънта? (https://doi.org/10.58945/WCHA8783)
МЛАДИ АВТОРИ
Cengizhan Kaptan – Net-Zero Paradigm in Capitalist Economy: A Critical Assessment (https://doi.org/10.58945/PJCH1995)
В ПАМЕТ НА ДИМИТЪР ЗАШЕВ
Владимир Раденков – Образцовите отклонения във философстването на Димитър Зашев (https://doi.org/10.58945/DEIB3584)
Димитър Зашев – Измеренията на лъжата (https://doi.org/10.58945/BQMM7014)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.