„Философски алтернативи“ – 2/2020


Тема на броя: БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Водещи броя: Нина Димитрова и Мартин Табаков


СЪДЪРЖАНИЕ
 


БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО: ПЕТЪР БЕРОН
Латьо Латев – – Петър Берон като европейски учен
Димитър Ганов – Социалната значимост на завещанията и даренията на д-р Петър Берон
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО: ВАСИЛ БЕРОН
Димитър Цацов – Апология на разума
Деница Димитрова – Васил Хаджистоянов-Берон и неговата „Първа българо-немска граматика“
Атанас Грозданов – Описание и анализ на зоологичната информация в книгата „Естествена история: Част Първа – Зоология“ на Васил Стоянов- Берон
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО: ИВАН ГЮЗЕЛЕВ
Ангел С. Стефанов – Самотният философски остров на Иван Гюзелев
Нина Димитрова – Религия и прогрес: философско-историческите размишления на Иван Гюзелев
Емил Инджов – Иван Гюзелев – реформатор на българското учебно дело
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Бисера Колева – Просветителският идеал на един възрожденец: Марко Балабанов и идеята му за българско висше училище преди Освобождението
Камелия Жабилова – Ницше на „Острова“ Славейков
Николай Турлаков – Бележки за неравноделния ритъм на битието, или що е това – философия с душа?
КНИГИ И СЪБИТИЯ
Радост Патева – – Нов труд върху Фреге – за новата книга на Камен Лозев
Александра Трайкова – Петнадесета национална конференция по етика: „Етика и технологичен риск“

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).