„Философски алтернативи“ – 1/2023

Тема на броя:

ЕСТЕТИЧЕСКОТО В НЮАНСИ: РАКУРСИ, ДИЛЕМИ, ОБРАТИ (https://doi.org/10.58945/DORP1924)

Водещ броя: Иванка Стъпова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

МИНАЛОТО НА ЕСТЕТИКАТА – ОЦЕНКИ И ПРЕОЦЕНКИ
Иван Стефанов – Към елиминиране на догматичната естетика (https://doi.org/10.58945/BKRA1682)
МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО – ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО
Валентин Ангелов – Модерното изкуство – двуликият Янус (спорни проблеми и трудни дилеми в естетиката) (https://doi.org/10.58945/UEUC2815)
Николина Делева – Изкуството на ХХI век като аксиологичен и когнитивен проблем на
неразличимостта (https://doi.org/10.58945/GPON4308)
ФОРМИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НОВАТА ЕСТЕТИКА
Миглена Николчина – Видеоигрите: архаика и авангард (https://doi.org/10.58945/ANWX9124)
Николай Ценков – Наблюдаваният човек (щрихи към спектакъла на съвременния homo ludens) (https://doi.org/10.58945/LVPG1101)
Северина Станкева – Жената-чудовище като естетически феномен във видеоигрите (https://doi.org/10.58945/DOHC8074)
КРАСОТАТА – НЕПРЕХОДНА В ПРЕХОДНОСТТА
Силвия Борисова – Митология на загубата на красивото (https://doi.org/10.58945/FKYI9468)
Вяра Попова – Музикалната тема в тенебризма (https://doi.org/10.58945/MUTI4489)
Николай Турлаков – Красотата като автентичност и автентичността като красота в разказите на Николай Хайтов (https://doi.org/10.58945/UHFV6308)
РАЗМИСЛИ И ИДЕИ В НОВИ КНИГИ
Nikolay Mihaylov – Philosophical Journey Through Time and Knowledge. New Book by the Corresponding Member of BAS, Professor Anguel S. Stefanov (https://doi.org/10.58945/ZTDI8176)
Галин Пенев – Етиката на дисфункционалния капитализъм. Монография на Христо Христов (https://doi.org/10.58945/RKSS7143)
Росен Люцканов – „Еквиваленти“ на Дилян Бенев (https://doi.org/10.58945/EFBZ2269)

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.