„Философски алтернативи“ – 1/2021

Тема на броя : ФИЛОСОФСКО ЗНАНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ НА ПУБЛИЧНОСТТА

Водещ броя: Николай Михайлов

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СВОБОДНАТА ПУБЛИЧНОСТ
Симеон Василев – Медиите: между свободата и технологиите
Николай Михайлов – Мишел Фуко, паресията и моралната истина
Христо Христов – Хенри Сиджуик и философското изграждане на публичността
Мартин Табаков – Логическа култура и Критическо мислене срещу медийните манипулации
Светлана Александрова – Същност на понятието „обществено мнение“ и ролята му в обществените процеси
Оля Стоянова – Медии, археология и употребата на миналото във всекидневната преса в периода 2010–2015 г.
СОЦИАЛНИ И КОМУНИКАТИВНИ КОНТЕКСТИ
Искра Дандолова – Гетото: между бедността и богатството. Генезис на термина и развитие на понятието
Николай Александров – Системата на социалната реалност в органично-еволюционистката теория на Хърбърт Спенсър
Красимир Делчев – Политическата рeторика и популизъм на Тиберий в законите срещу астролозите, хистрионите и развалата на нравите
Ани Димитрова – Четвъртата власт става ли първа?
НОВИ КНИГИ
Нонка Богомиловa – Структура на историческото познание, или „Завръщане към Асен Игнатов“
IN MEMORIAM
Проф. дфн Ради Радев

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес
(в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).