„Философски алтернативи“ 1/2019

 

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА И РЕЛИГИОЗНАНИЕ

Водещи: Стефан Пенов и Людмил Петров

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при МОН

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА
Стефан Пенов – Философията като логика и метафизика – системно и методологично превъзходство над науката, теологията и религията (Философия, религия, наука и светоглед)
Людмил Петров – Понятието „Логос" във философията на Мартин Хайдегер и Григорий Палама
Веселин Босаков –Контекстуализиране на отношението към исляма в България – поглед назад
Севделина Николова – Карл Г. Юнг и гностицизмът – от червената нишка до „Червената книга"
Сергей Методиев – Въпросът за свободата на волята и съвестта
Цветелин Ангелов – Философски интерпретации на християнството

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА И РЕЛИГИОЗНАНИЕ
Нонка Богомилова – Двете религии: историко-философски интерпретации

ФИЛОСОФСКО ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Сергей Герджиков – Неопределеността на превода и лингвистичната антропология (част 2)

ДЕБЮТИ НА МЛАДИ УЧЕНИ
Христина Петрова – Концепцията за „битието-дар" в религиозно-философската система на радикалната ортодоксия
Катерина Кацарска – Неравенства според вида на трудовия договор при млади хора от български, ромски и турски етнически произход

ФИЛОСОФСКА ТОПОГРАФИЯ
Емил Димитров – Философите на Кордоба

  Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи" от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
  За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
   (безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).