Публикации от последните 10 години

на МАРТИН ТАБАКОВ
 1. The Development of Philosophical Logic in Bulgaria, the Small Eastern European Country – in “Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse” . The University Press of America, NY, ISBN 2012, 978-0-7618-5891-1
 2. The Development of Mathematical Logic in Bulgaria” – in “Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse” . The University Press of America , NY, ISBN 2012, 978-0-7618-5891-1
 3. Philosophical Logic as Philosophy of Logic – Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Volume 14 (27) – Philosophical Logic, p. 9-34. ISBN 978-83-7431-163-2
 4. Modal Logics and its Philosophical and Practical Interpretations –Being and Knowledge in Postmetaphisical Context –Wien, .pp. 299-305 – ISBN –978-3-902295-06-4
 5. За един незабелязан досега парадокс в системата на Хеър-Ниимайер „Философски алтернативи“ 6/2016, стр. 135 -141;
 6. Некласическа научна област ли са изследванията, свързани с появата и развитието на живота на Земята? . Философски алтернативи – 1/2018, стр. 95-108.
 7. Психологически трудности на левите ни идеолози – Философски алтернативи“ 3/2018, стр. 72-83.
 8. “Философската логика – философия или логика?”, Звезди, 2015, монография; 144 стр.
 9. Семантични манипулации в публичния дискурс, Философски алтернативи – 5/2017, стр. 144-161.
 10. Още за парадоксите при избори, Философски алтернативи – 5/2018 стр. 135-146;
 11. Съвременната логика – единство в многообразието. // Списание „Многообразие в единството“ (Съюз на учените в България), Брой 2, 2011, с. 388–392. ISSN: 1314-0825.
 12. Мартин Табаков Генезис и развитие на концепциите за некласическа логика и некласическа наука в „Некласическа наука и некласически логики философско-методологически анализи и оценки, Издателство „Парадигма“ ISBN 978-954-326-380-0, стр. 9-52
 13. Ролята на Васил Хаджистоянов-Берон за духовното развитие на България и интегрирането ? в европейската култура Философски алтернативи – 2/2019, стр. 123-147.
 14. Марксизмът след рухването на системата  (логически поглед отстрани) Философски Алтернативи бр. 1 2015 стр .5-23 
 15. Марксизмът след рухването на системата  (логически поглед отстрани) част 2  – Философски Алтернативи бр. 2 2015 стр. 90-105   ,
 16. Марксизмът след рухването на системата  (логически поглед отстрани) част 3,  Философски Алтернативи бр. 5, стр. 156-177,
 17. Рецидив на късния сталинизъм – метод на идеологическата глутница Философски Алтернативи бр. 2 , 2013 стр. 5-16
 18. Мними и реални разделителни линии  в българското пост(ляво) тоталитарно общество Философски Алтернативи бр. 2 2014 стр. 141-147
 19. Психологически трудности на левите ни идеолози – Философски алтернативи“ 3/2018, стр. 72-83;
 20. Росен: сблъсък между идеалното и реалния свят, Философски алтернативи“ 1/2016, стр. 139-152;
 21. Прощални думи за   Николай Василев Философски алтернативи, бр. 1/2014 стр. 156 -158 , 
 22. “За един философ с главно “ф” – в сп. Философски алтернативи бр. 2, 2010 , стр. 131-137
 23. Некласическата логика позволява ренесанс на нео-позитивизма. – в. Journal of Institute for Modernity, брой 5 /2010,. http://journal-informo.eu/ , ISSN 1313-9835
 24. Еволюцията като метод В Еволюция и познание С 2009  стр. 123-130   ISBN 978-965-353-110-3
 25. Идеята на Хилберт за въвеждане идеални елементи при доказване на непротиворечивостта на математиката. В. Теоретичните конструкти във философска интерпретация, С. 2010 с.26-32
 26. За Сава Петров и неговите идеи и стил  – В. Теоретичните конструкти във философска интерпретация, С. 2010 стр.43-51
 27. За образа на философията сред други научни и културни общности – в Философски изследвания, Българи, София 2010,ISBN- 978-954-8425-03-2, стр. 17-24
 28. Манипулации чрез паралогизми- ФАЛШИВА ДИЛЕМА в Философски изследвания, Българи, София 2010,ISBN- 978-954-8425-03-2, стр. 94-104
 29. Демаркаците свързани с логиката -в Проблеми на логиката, Т.9 – Логика и познание. ИФИ –С. 2010. ISBN – 978-954-92549-3-8, стр. 106-112.
 30. Методологични тезиси във философската логика – в Проблеми на логиката, Т.9 – Логика и познание. ИФИ –С. 2010. ISBN – 978-954-92549-3-8, стр. 25-34