Контакти

Адрес на редакцията: бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, София 1000.
Тел.: 02/981 07 91, 02/981 79 46; Еmail: filosofski_alternativi@abv.bg

Забележка Уважаеми колеги, поради строеж на метро станция в района на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6 достъпът до офиса на списанието е временно силно затруднен.

затова междувременно, до края на 2017 г. е по-добре да се обръщайте към:
(главен редактор) 0890 233 398,  Email: marmatab@gmail.com
(редактор) – 02/9835 764; Email: marnifark@abv.bg
или използвайте Контактната Форма тук!

Контактна Форма
0 + 9 =