Брой втори – 2014


170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ФРИДРИХ НИЦШЕ (1844–1900)

Красимир Делчев
– Ницше за надигането на нихилизма през ХХ и ХХІ век
Галина Иванова
– Четенето на Ницше като предизвикателство пред литературната интерпретация
Стефан Кръстанов
– Истинското лице на истината в един извънморален смисъл
Силвия Серафимова
– Драмата на модерния свръхчовек. Символи и метафори в първата част от трилогията „Към Дамаск"
БОЛКА И СТРАДАНИЕ – ФИЛОСОФСКИ ПРОЧИТИ

Николай Турлаков
– Тайната на събитието в Русалска нощ на Йордан Йовков
Гюлнара Хайдарова
– Семиотизация на болката
Камелия Жабилова
– Морбидният дискурс – български прочити. Случаят П. П. Славейков
РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА КЛАСИКА

Пламен Антов
– „Безсъници", или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (част 1)
Анани Стойнев
– Мигове
ФЛУКТУАЦИИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Момчил Баджаков
– Аксиологически основания на протестите
Мартин Табаков
– Мними и реални разделителни линии в българското пост(ляво) тоталитарно общество (част 1)
Нина Димитрова
– Идеи за вождизма в междувоенната хуманитаристика у нас
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ

Асен Димитров
– Кръгла маса „Еволюция на йерархични системи"
IN MEMORIAM
Максим Лазаров Зехтинджиев (1949–2014)
Броят съдържа няколко тематични блока.
   Първият е посветен на 170 години от рождението на един от най-провокативните европейски философи – Фридрих Ницше. Авторите – Красимир Делчев, Галина Иванова, Стефан Кръстанов и Силвия Серафимова, коментират и изследват философското наследство на Ницще от различни аспекти. Именно иманентната диалогичност, заложена в текстовете на Ницще, е продуктивно демонстрирана в този раздел.
   Разделът Болка и страдание – философски прочити съдържа две статии, имащи за обект морбидното в текстовете на Йордан Йовков и П. П. Славейков, както и един преводен текст на Гюлнара Хайдарова Семиотизация на болката анализиращ как отчуждението и абстрахирането от болката довежда до безпомощност отделния човека, сблъскал се с нея. И от друга страна, как самостоятелността на проявяващия воля разум води до изчезване на болката като конститутивен и функционален елемент на културата
   Третият блок е посветен на философски рефлексии върху българската литература. Текстовете на Пламен Антов и Анани Стойнев предлагат нов прочит на едни от класиците на българското художествено слово – П. Яворов и П. П. Славейков.
В четвъртият блок - ФЛУКТУАЦИИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА има две теми - Момчил Баджаков и Мартин Табаков анализират актуални политологични въпоси на обществото ни, а Нина Димитрова - междувоенната хуманитаристика.

  Статиите от този брой,
както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“
от 1992 г. до днес (в PDF формат),
могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
От Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград)
тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).